Feladattípusok

I. Koncentrációs gyakorlatok

A Koncentrációs gyakorlatok a figyelem tartósságának, irányításának és összpontosításának képességét, és az emlékezetet fejlesztik. Segíthetik a tanulásra való beállítódást, ráhangolódást is.

Mintafeladat

II. Szókincsfejlesztés

A Szókincsfejlesztés gyakorlatai a szóbőséget, a nyelvi fantáziát, árnyalt kifejezéskészséget növelik játékos, egyszerű formában.

Mintafeladat

III. Információs szövegek

“Felesleges adatokkal nem kell terhelni a tanulókat, inkább az eligazodáshoz szükséges módszerekkel kell megismertetni őket.” (Zsolnai József)

Az Információs szövegek az irányított gondolkodási képességek ? ítéletalkotás, következtetés, fogalomalkotás ? valamint a problémamegoldó: heurisztikus, kreatív képességek kibontakozását segítik elő.

Mintafeladat

IV. A lényegkiemelés gyakorlatai

A Lényegkiemelés gyakorlatai a figyelem, az emlékezet képességei mellett a gondolkodási műveletek fejlesztésére is irányulnak. Alapot szolgáltatnak az önálló ismeretszerzéshez. A megismerés alapja a megértés. Amit megértettünk sokkal könnyebben jegyezzük meg, tartósan megmarad emlékezetünkben.

Mintafeladat

V. Agytorna

Az Agytorna gyakorlatai a gondolkodási, logikai és problémamegoldó képességek alapját képezik. Próbára teszik a tanulók találékonyságát, kreativitását.

Mintafeladat